/> Ljubav
NASLOVNICA

Seminar - Živjeti u Ljubavi

Na putu ljubavi nikada niste sami.

Postoji dosta puteva kojima možemo hodati ali samo je jedan put do Boga, put ljubavi i istine.

Ako želite hodati putem ljubavi trebate znati raspoznavati ostale puteve koji nas poput magneta odvlaće od puta sreće. Put sreće i ljubavi možemo vidjeti samo ako nam se otvore viša razina energetskih centara sa kojima možemo vidjeti punu istinu, izuzetu od zabluda naše memorije.

Stećeno znanje sa puta kojim sam hodao i još uvijek hodam sada prenosim na druge ljude koji ne žele više živjeti u tami koja vlada oko nas.

Za otvaranje viših centara služi Jedinstvena energetska terapija a razvijanje istinske ljubavi kroz Božje svjetlo Energetska revitalizacija.

 

Ako ljude koji ne hodaju putem ljubavi i istine ostavite u tušini te im date vremena za razmišljanje o svojim učinjenim lošim postupcima, sve što će reći je "što je bilo, bilo je" i nakon toga će nastaviti ići svojim dobro uhodanim putevima, putevima bez ljubavi
 

I ne zaboravite, u našoj dubini krije se istinska ljubav koja se poput dijamanta brusi od nečistoće sve dok ne postane čista ljubav.

 
Živjeti na razini ljubavi

Ljubav nije vjerovanje, ona je znanje.